pri-mnogooskolchatom-perelome-otlomki-lezhat-svobo